Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2015. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2016. godinu