Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem;