Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2015.godinu sa Mišljenjem Ministarstva pravde i uprave na Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2015. godinu;