Izvještaj o radu Policijskog komesara za period oktobar-decembar 2018. godine