Izvještaj o radu Policijskog komesara za period juli - septembar 2019. godine