Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2020. godine-februar 2021. godine