Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2017godine;