Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period februar 2018.-februar 2019. godine