Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara za 2015. godinu;