Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2021. godinu