Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2019. godinu

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2019. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJAZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2020
Nosilac posla: 
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu