Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

Rezultat: 
Nije usvojen

Vertical Tabs

Za: 
4
Protiv: 
1
Suzdržan: 
16