Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
19
Suzdržan: 
1