Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2019. godinu