Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Kamerni teatar 55”, Sarajevo za 2019. godinu