Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajeva za 2016. godinu