Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2016. godinu;