Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata “IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu