Izvještaj o poslovanju KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ za 2015. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima;