Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu