Izvještaj o poslovanju KJP “ Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža, za 2016. godinu