Izvještaj o poslovanju KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu