Izvještaj o poslovanju KJKP „Rad “ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu: