Izvještaj o poslovanju KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu