Izvještaj o poslovanju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu