Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu