Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2022. godinu