Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima