Izvještaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu

Izvještaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
09.2016
Nosilac posla: 
KJKP Pokop
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2016
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu