Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu;