Izvještaj Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, broj: 27-04-04-23888/24 od 29.04.2024. godine koji se odnosi na informacije resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa implementacijom Strategije prema mladima Kan

Puni naziv tačke: 

Izvještaj Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, broj: 27-04-04-23888/24 od 29.04.2024. godine koji se odnosi na informacije resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa implementacijom Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019. - 2023. godine, koji je sastavni dio ovog zaključka

Razultat: 
Bio na dnevnom redu