Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo