Zvonko Marić Zaključak 19.11.2019. godine (obaveza izrade godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade)

1. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, da upozori sve upravnike o zakonskoj obavezi shodno članu 41. stav (1) tačka k) Zakona o upravljanju zajedničkim djelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 19/17) kojom su dužni da izrade i dostave predstavniku etažnih vlasnika prijedlog godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade kao i predvidivih troškova i finansijskog opterećenja u narednoj kalendarskoj godini najkasnije do 31. decembra tekuće godine, uz obavezu da plan za radove koji se odnose na obaveznost ispitivanja i servisiranja opreme, uređaja i instalacija sadrži tačan naziv propisa kojim je to regulisano.
2. Obavezuju se upravnici da ispravno vode evidencije dostave prijedloga godišnjih planova koji će obavezno sadržavati datume dostavljanja i potpise predstavnika etažnih vlasnika, ukoliko iz nekog razloga dostava nije moguća, obavezno navesti taj razlog.
3. Obavezuju se svi upravnici da do 17.01.2020. godine, Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dostave kopije dokumenata evidencije dostave prijedloga godišnjih planova.
4. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove pripremi, a potom otpočne pojačani inspekcijski nadzor gore pomenutih obaveza od 20.01.2020. godine.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Zastupnik: 
Prilog: