Zvonko Marić Zaključak 11.12.2019.godine (migrantska kriza)

"Budući da je planiran sastanak sa predstavnicima viših nivoa vlasti, vezano za migrantsku krizu, predlaže se da u sastav Vlade Kantona Sarajevo uvrste i tri zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, koji bi dali doprinos da se iznađu što bolja rješenja za rješavanje ovog gorućeg problema."

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Zastupnik: