Zvonko Marić Zaključak 11.12.2019. godine (procenat naknade upravnika-kontrola)

1. Obavezuju se svi predstavnici etažnih vlasnika da shodno članu 54. stav (1) tačka a) ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.: 19/17) odmah provjere da li se procenat naknade koju upravnici uzimaju shodno članu 31. stav (1) Zakona koji se nalazi na kvartalnim i godišnjim izvještajima upravnika podudara sa onim koji se nalazi u važećim ugovorima između etažnih vlasnika i upravnika.

2. Obavezuju se svi predstavnici etažnih vlasnika da u roku od mjesec dana svaku nepodudarnost odnosno različitost u procentima prijave Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ili Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

3. Upozoravaju se predstavnici etažnih vlasnika da ukoliko ne postupe po odluci Skupštine Kantona Sarajevo, mogu snositi prekršajnu i krivičnu odgovornost.

4. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da u saradnji sa Televizijom Sarajevo, obavijesti javnost o ovom zaključku Skupštine Kantona Sarajevo, kao i da je objave na zvaničnoj stranici Ministarstva i zvaničnom Facebook profilu Vlade Kantona Sarajevo.

5. Obavezuju se Ministarstvo prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da po okončanju perioda od mjesec dana dostavi izvještaj o realizaciji zaključka

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Etažni vlasnici
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Zastupnik: 
Prilog: