Zastupnička inicijativa Samir Suljević

1. Obavezuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa Ministarstvon prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša, putem upravnika zgrada obavjesti etažne vlasnike o novoj zakonskoj obavezi nabavke protupožarne opreme, shodno članu 25. stav (1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine F BiH" 64/09).

2. Obavezuju se upravnici koji obavljaju poslove upravljanja i održavanja zgrada da podatke o stanju protupožatne opreme dostavljaju Civilnoj zaštiti Kantona Sarajevo, koja ima zadatak da ih objedinjava i obrađuje.

3. Obavezuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Civilna zaštita Kantona Sarajevo, i upravnici koji obavljaju poslove upravljanja i održavanja zgrada na području Kantona Sarajevo da Skupštinu Kantona Sarajevo obavijeste o sprovedbi ovih zaključaka do 30.06.2020. godine ili prije ukoliko su u mogučnosti.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Zastupnik: