Zaključak elektronska sjednica

Na osnovu člana 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine, donijela je sljedećI:

Z A K LJ U Č A K

1.Dok je na snazi Odluka Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i dr. nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, predsjedavajući Skupštine može odlučiti da se sjednica Skupštine sazove i održi elektronskim ili telefonskim putem (SMS porukom) ili elektronskom poštom. Rezultate glasanja utvrđuje predsjedavajući Skupštine uz asistenciju sekretara Skupštine.
2. Dok je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne i dr. nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, predsjedavajući Skupštine može odlučiti da se sjednica Kolegija Skupštine sazove i održi elektronskim ili telefonskim putem (SMS porukom) ili elektronskom poštom.
3. Dok je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne i dr. nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, predsjedavajući radnih tijela Skupštine mogu odlučiti da se sjednice radnih tijela Skupštine sazovu i održe elektronskim ili telefonskim putem (SMS porukom) ili elektronskom poštom.Rezultate glasanja utvrđuje predsjedavajući radnog tijela uz asistenciju sekretara radnog tijela.
4. U slučajevima održavanja sjednica Skupštine, Kolegija i radnih tijela na način predviđen u tački 1, 2. i 3. ovog Zaključka pozivi za sjednice sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima se dostavljaju elektronskim putem. Zapisnici sa održanih sjednica vrše se na osnovu elektronske pošte.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu ODMAH, a važit će do donošenja Odluke o prestanku stanja prirodne i dr. nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19).

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano