Inicijativa Zvonko Marić

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonke Marića, da se u dnevni red svake radne sjednice uvrsti stalna tačka dnevnog reda o sanaciji deponije Smiljevići - do normalizacije stanja.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Kolegij Skupštine
Opis: 
Kontinuirana realizacija