Inicijativa Segmedina Srna Bajramović

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da primjenom novog Zakona o udžbenicima uradi fiskalnu procjenu i time utvrdi financijski osnov kao preduslov usvajanja odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima na području Kantona Sarajevo od školske 2020/2021. godine

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Vlada Kantona