Grupa zastupnika u SKS

1. Skupština Kantona Sarajevo sugeriše Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da u saradnji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu ili na drugi način uspostavi programe pružanja usluga u oblasti dječije kardiohirurgije, koštane hirurgije kod djece i anomalije koštanog sistema.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Ministarstvo zdravstva
Vlada Kantona
ZZO KS