Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo i mjere koje se poduzimaju u svim nadležnim institucijama u Kantonu Sarajevo uključujući i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Puni naziv tačke: 

Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo i mjere koje se poduzimaju u svim nadležnim institucijama u Kantonu Sarajevo uključujući i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu;

Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo u formi dokumenta „Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo’’

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Vertical Tabs

Komentar: 
Informacija primljena k znanju