Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobračaja na porručju Kantona Sarajevo za period januar-juni 2016.godine