Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobračaja na porručju Kantona Sarajevo za mjesec juni 2016.godine