Informacija o rezultatima Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i pojedincima u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata održivog povratka u Republiku Srpsku iz Budžeta Kantona Sarajevo

Informacija o rezultatima Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i pojedincima u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata održivog povratka u Republiku Srpsku iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu, sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo