Informacija o rezultatima Javnog poziva za dodjelu transfera neprofitnim organizacijama za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/ projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu, sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedav