Informacija o realizaciji škole skijanja za 6-te razrede osnovnih škola u Kantonu Sarajevo