Informacija o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu za 2018. godinu

Informacija o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu za 2018. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
INFORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Općinski sud
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu