Informacija o počinjenim političkim ubistvima u Kantonu Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija o počinjenim političkim ubistvima u Kantonu Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Materijal je poslanicima/zastupnicima dostupan u pisanoj formi

Skupština usvojila zaključke

Vertical Tabs

Za: 
23