Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u 2018. godini

Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u 2018. godini
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
INFORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu
Razmatrano na sjednici: 
Osma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo