Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja 2019. godinu

Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja 2019. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
11.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu